ENHEDSLISTENS PRINCIPPROGRAM PDF

I tiden fra til havde Enhedslisten en parlamentarisk dobbeltrolle. Samtidigt overtog de borgerlige regeringsmagten, og Anders Fogh Rasmussen blev ny statsminister. I fik Foghs internationale ambitioner fatale konsekvenser, da han med Bush og Blair som forbilleder sendte Danmark ud i en ulovlig krig i Irak. Enhedslisten, der stemte imod uden held, skruede derfor op for antikrigsindsatsen lokalt og med talrige demonstrationer.

Author:Voodoojar Dairamar
Country:Honduras
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):5 October 2014
Pages:279
PDF File Size:9.33 Mb
ePub File Size:20.45 Mb
ISBN:871-6-91961-600-5
Downloads:62006
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VuhnI tiden fra til havde Enhedslisten en parlamentarisk dobbeltrolle. Samtidigt overtog de borgerlige regeringsmagten, og Anders Fogh Rasmussen blev ny statsminister.

I fik Foghs internationale ambitioner fatale konsekvenser, da han med Bush og Blair som forbilleder sendte Danmark ud i en ulovlig krig i Irak. Enhedslisten, der stemte imod uden held, skruede derfor op for antikrigsindsatsen lokalt og med talrige demonstrationer. Det gode resultat spredte sig som ringe i vandet. Enhedslisten fik flere medlemmer og fordoblede sine mandater ved kommune- og regionsvalget i I vendte fremgangen brat og uventet. Og med Det gjaldt blandt andet afskaffelsen af fattigdomsydelserne og fradragsretten for private sygeforsikringer.

Hertil kom et omfattende energiforlig med regeringen, som sammen med den kommende klimalov skulle sikre en 40 procent reduktion af Co2-niveauet i Listen med gode resultater var lang. Men i Inden regeringsskiftet i indgik den tidligere regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale, som forringede dagpengene markant. Forhandlingerne om finansloven handlede derfor stort set kun om dagpenge. Forholdet til regeringen blev ikke bedre i Dong-sagen blev samtidigt startskuddet til en debat om privatisering og udlicitering.

Regeringen lagde sig op ad en klassisk borgerlig forestilling om, at privatiseringer skaber effektivitet og sund konkurrence. I tabeller angivet medlemstallet omkring d. Tallene er renset for medlemmer, der er bagud med kontingentbetaling.

Bliv medlem Giv bidrag. Enhedslistens historie. Dobbeltrollen I tiden fra til havde Enhedslisten en parlamentarisk dobbeltrolle. Kampen om dagpengene Inden regeringsskiftet i indgik den tidligere regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale, som forringede dagpengene markant.

Enhedslistens medlemsudvikling I tabeller angivet medlemstallet omkring d.

ANATOMI TERMINOLOJISI PDF

Enhedslisten

It is the furthest left party in the Danish Parliament , advocating for socialist democracy in Denmark and internationally. The Red—Green Alliance was formed in It is the only party in the Folketing that has a collective leadership. The party describes itself as a socialist and democratic grassroots party, which claims also to represent green politics , peace movement , anti-discrimination and trade union movement. The party's ideological position is set out in a manifesto from It describes socialism as "an answer to the problems caused by capitalism such as non-sufficient democracy, crises, destruction of nature, inequality, racism and war". A new and actually democratic system of society requires fundamental changes in the ownership of the means of production, such as companies, land and natural resources.

BC807-40 DATASHEET PDF

Red–Green Alliance (Denmark)

.

Related Articles